Contact us

 

 

Generel contact

post@mosegarden.dk
 

Telefon: +45 97 86 19 66

 

Sales and purchasing

 

Pigs 

Morten Bredkjær

Product Consultant - Pigs

 

 

mb@mosegarden.dk

Dir.: +45 96 900 364

Mobil: +45 21 85 19 66

Jesper Jensen 

Product Consultant  - Pigs 

 

 

jj@mosegarden.dk

Dir.: +45 96 900 375

Mobil: +45 20 89 93 02

 

 

 

 

Vladimira Bilokur

Management Supporter - Piglets

 

 

vb@mosegarden.dk

Dir.: +45 96 900 363

Mobil: +45 40 43 21 66

 

 

 

Cattle

Erling Mikkelsen 

Product Consultant - Cattle 

 

 

em@mosegarden.dk

Mobil: +45 22 17 20 40

Lars Frøkjær 

Product Consutant - Cattle

 

 

lf@mosegarden.dk

Dir.: +45 96 900 366

Mobil: +45 20 68 19 66

 

Søren Antonisen 

Sales Consultant 

 

 

sa@mosegarden.dk

Mobil: +45 42 41 82 63

Per Stensson 

Sales Consultant - Sweden 

 

 

pst@mosegarden.dk

Mobil: +46 705 220 039

 

Technique  

Lars Bjerre 

Sales and Service Technician 

 

 

lb@mosegarden.dk

Mobil: +45 20 14 12 41

 

 

 

Administration 

Niels Jørgen Sørensen

CFO

 

 

njs@mosegarden.dk

Dir.: +45 96 900 362

Mobil: +45 20 62 19 66

Johanne Marie Bilstrup Laursen 

Executive Secretary and marketing

 

 

jml@mosegarden.dk

Dir.: +45 96 900 360

Mobil: +45 60 76 19 66

 

Kathrine Christiansen

Projects 

 

 

kc@mosegarden.dk

Dir.: +45 96 900 370

 

​​​

 

Warehouse 

Per Søndergaard Sørensen 

Warehouse Manager

 

 

pss@mosegarden.dk

Mobil: +45 21 85 20 66

Erling Stræde

Warehouse 

 

 

es@mosegarden.dk

Mobil: +45 30 80 49 66 

 

Arne K. Balle 

Warehouse 

 

 

akb@mosegarden.dk

Mobil: +45 30 64 19 66