Shop by Categories

News subscription (e-mail)


Spam check * (Enter the text as seen in the image below.)

Subscribe Unsubscribe

Contact

ORDER
bestilling@mosegarden.dk

General contact
post@mosegarden.dk

Phone: +45 97 86 19 66
Fax:      +45 97 86 14 46

Direction   

Knud-Erik Jensen
CEO

kej@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 61
Mobil:    +45 40 98 02 38
Niels Jørgen Sørensen
Finance manager 

njs@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 62
Mobil:    +45 20 62 19 66
Johanne Marie Laursen
Executive Secretary

jml@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 60
Mobil:    +45 60 76 19 66
 
 

 

Sales

Knud-Erik Jensen
Sales and Purchasing

kej@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 61
Mobil:    +45 40 98 02 38
Morten Bredkjær
Product consultant - pigs

mb@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 64
Mobil:    +45 21 85 19 66 
Per Stensson
Product consultant - Sweden

pst@mosegarden.dk
Mobil: +46 705 220 039
 
Erling Mikkelsen
Product consultant - cattle

em@mosegarden.dk
Mobil: +45 22 17 20 40 

 
Thorkild Kallestrup
Product consultant - cattle

tk@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 67
Mobil:    +45 20 28 71 03
Lars Frøkjær
Product consultant

lf@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 66
Mobil:    +45 20 68 19 66
 


 

Technique

Thorkild Kallestrup
Heatime responsible


tk@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 67
Mobil:    +45 20 28 71 03
Ann Louise Christensen
Commercial Support
Manager

alc@mosegarden.dk
Mobil:    +45 30 80 39 66
Kenneth Breumlund
Technician and Support 


kbr@mosegarden.dk
Mobil: +45 21 85 20 66

Erling Stræde
Storage
 
es@mosegarden.dk
Mobil: +45 30 80 49 66
Lars Bjerre
Sales and service technician

lb@mosegarden.dk

Mobil: + 45 20 14 12 41
Arne K. Balle
Storage
 
Mobil: +45 30 691966
 
     
Peter Pettersson
Supporter Heatime - Sverige

pp@mosegarden.dk
Mobil: +46 725 443 369
     


Finance

Niels Jørgen Sørensen
Finance manager

njs@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 62
Mobil:    +45 20 62 19 66
Karen Borum
Clerk

kb@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 65
Mobil:    +45 31 55 19 66 
Karin Kallestrup
Clerk

kk@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 70
Mobil:    +45 21 85 71 03
   
Betina Hornshøj Petersen
Clerk

bhp@mosegarden.dk
Dir: +45 96 90 03 63
Mobil:    +45 40 43 21 66